Bes – en nootdragende struiken  

vogel met bessen

Mochten bepaalde struiken op uw tuin aan vervanging toe zijn, denk dan eens aan bes- en nootdragende struiken. Deze dienen meerdere doelen. De meeste bloeien in het voorjaar en in het najaar dragen ze bessen of noten. Voor veel vogelsoorten een delicatesse. Sommige soorten zijn ook voor de mens eetbaar. De meeste soorten zijn zonminnend, dus houdt hier rekening mee bij het inplanten. Ik zal enkele soorten heesters opnoemen.

 • Een vroege nectarplant, eetbare bessen voor mens en vogels;
 • Een nectarplant voor bijen. Rode bessen voor vogels;
 • Dit is een bijen en vlinderplant. Bessen voor vogels b.v. het roodborstje
 • Heeft geen bessen, trekt vlinders aan;
 • Japanse Kwee met eetbare appeltjes, vogelschuilplaats;
 • Een nectarplant, bessen voor mens en vogels;
 • Hazelaar met noten voor mens en Vlaamse Gaaien;
 • Een echte nectar en bessenleverancier;
 • Nectarplant, rode vruchten voor lijsters en mezen;
 • Geurend, een goede bijenplant en eetbare vruchten;
 • Goede nectarplant, eetbare vruchten voor mens en vogels;
 • Vlier met eetbare bessen;
 • Gelderse roos. Vogelschuilplaats en bessen voor lijsters.

U merkt dat ik de Nederlandse naam noem. Voor u het meest herkenbaar.

Ook vermeld ik of het een goede nectarplant is. Belangrijk voor bijen en vlinders, die zo belangrijk zijn voor de bestuiving. Ook het aanplanten van fruitstruiken of zogenaamde snoeren is hier een onderdeel van.

Bessenstruiken kunnen uw tuin verrijken en niet alleen in de moestuin. Ook in de siertuin kan het een aanwinst zijn.

Onze tuinvereniging heeft het goede voorbeeld gegeven door op tuinnummer 168 in samenwerking mat IRADO een fruit- en bessentuin aan te leggen. Deze tuin kan ook voor educatieve voorlichting gebruikt worden.

Keukenkruiden is het thema voor volgende keer.

De schoonheid van de natuur is niet te evenaren. U moet er wel voor openstaan.

Joop Peters

Grondonderzoek

De voordelen zijn dat u bij grondonderzoek een gericht bemestingsadvies krijgt. Vooral in de moestuin is dat van groot belang. U weet dan zeker dat u geen voedingsstoffen toedient die overbodig zijn  en dan dus uitspoelen in het milieu. Met zo’n advies kunt u jaren vooruit en het levert ook nog een geldelijke besparing op. Hoe u het grondmonster moet verzamelen en het per briefpost  op moet zenden, leert u in het tuinblad van het A.V.V.N.
Onder deze bijdrage vindt u de procedure en de kosten. Tot zover alles over de tuingrond en het bodemleven. We gaan het hogerop zoeken d.w.z. we stijgen boven het grondoppervlak  uit dus boven het maaiveld. Het thema voor de volgende keer is: Profiteurs in de volkstuin en op ons tuincomplex. De natuur is hard, soms genadeloos en meestal ondoorgrondelijk. Maar de natuur heeft altijd gelijk en blijft fascineren.
Joop Peters

Profiteurs

We zouden het hebben over de profiteurs in de volkstuin en op ons tuincomplex. Nou, dat zijn er nogal wat. Voor ik ze ga benoemen, wil ik opmerken, dat er ook goede profiteurs zijn. Eerst een totaalrijtje. Hier komen ze.

Ratten, muizen, woelratten, eenden, vogels, egels, mollen, konijnen, wezels, meerkoeten, vissen, vleermuizen, bijen, hommels, wespen en slakken.

U weet er zelf, denk ik, ook nog wel een paar op te noemen. De slechtste profiteurs daar heeft u zelf vast wel eens mee te maken gehad. Laten we daarom de goede profiteurs de revue laten passeren.Wat denkt u van de mezensoorten.Vooral in de broedtijd verorberen ze duizenden insecten. Ook vleermuizen verlossen ons van dat spul. Egels zijn verzot op slakken, tenzij u slakkenkorrels strooit, want van de meeste van die korrels sterven de egels een gewisse dood. egels

Ook mollen, die voor de meeste tuinders en tuinsters geen vrienden zijn, verorberen veel goede maar ook heel veel andere, in onze ogen slecht ongedierte. En laten we vooral de kleinere diertjes niet vergeten, de bijen, hommels en wespen. Die zijn van onschatbare waarde voor de bestuiving van bloemen en vooral vruchtbomen.

Wist u dat onze voedselketen hiervan voor een groot gedeelte afhankelijk is? En de solitaire bijen, die meestal wat kleiner zijn en dus minder opvallen, doen veel en goed werk. U kunt zelf het rijtje aanvullen van nuttige dieren en insecten. Verdiep u eens in het leven van diverse dieren en diertjes. Het zal uw leven verrijken. Het thema voor de volgende keer is: Noot- en besdragende struiken.

Lucebert zei: “Alles van waarde is weerloos”Laat onze tuingedachte zijn:

Alles wat weerloos is, is waardevol.

Joop Peters

Natuurlijk tuinieren

Het belangrijkste onderdeel van onze tuin is de grond, de aarde waarop wij onze hobby uitoefenen. De tuingrond moeten wij in goede conditie houden om eventuele ziekten en plagen te voorkomen en zo nodig te bestrijden. Onze volkstuinen hebben gemiddeld een oppervlakte van 250 vierkante meter. Om u een indruk te geven van al het leven onder uw voeten zullen we uitgaan van 1 vierkante meter goede tuingrond en als basis de bovenste 10 centimeter. Gemiddeld zitten er 80 regenwormen in, 350 insecten en insectenlarven, 50 slakken, 50 pissebedden, 300 duizendpoten en miljoenpoten, 1 miljoen aaltjes en ongeveer 1 miljard bacteriën.regenwormen_072
Als u deze aantallen vermenigvuldigt met 250 heeft u de aantallen voor uw gehele tuin. Er zitten voor u misschien wel de nodige plaagdieren tussen, maar over het algemeen zijn het nuttige organismen. Deze zichtbare on onzichtbare have moet u koesteren. Hoe? Dat is het thema voor de volgende keer. Want tuinieren doen we gezamenlijk en doen we ‘natuurlijk’. Onze aarde verdient dat.
Joop Peters

Hoe houd ik mijn tuingrond gezond?

Allereerst door geregeld naar uw planten en struiken te kijken, dus goed te observeren.
Dan leert u snel om ziekten of plagen te ontdekken en zo nodig uw maatregelen te treffen en deze te bestrijden. Liefst op een natuurvriendelijke manier.
Mocht het nodig zijn om bestrijdingsmiddelen te gebruiken, let dan goed op de gebruiksaanwijzing. De fabrikant heeft de optimale werking uit laten zoeken door een laboratorium.gifklikker
Houdt u zich strikt aan deze gebruiksaanwijzing.
Wij als tuinders hebben de neiging om te denken ‘doe maar een scheutje extra dan werkt het beter’. Maar dat is funest.
Want dit extra beetje tast het houdbare bodemleven ernstig aan. En dat is totaal overbodig en ongewenst.
Wij beschikken op ons tuincomplex over een goed gesorteerde tuinwinkel. De mensen in de winkel kunnen u adviseren over de minst onschadelijke bestrijdingsmiddelen. Doe hier dus uw voordeel mee. Het advies is gratis. Het thema voor de volgende keer is grondonderzoek. Tuinieren belast het lichaam maar ontlast de geest.
Joop Peters

Wat is ecologie?

Onze volkstuindersvereniging streeft er naar om het ecologisch tuinieren te bevorderen.
Wat is ecologie? Het woord ecologie komt van het Grieks woord OIKOS. Dat betekent zoveel als ‘huis’.
Dat woord huis moet wel wat ruimer geïnterpreteerd worden dan uitsluitend als woning. Het gaat hier meer figuurlijk gesproken over een huis, in die zin, dat er de aarde mee bedoeld wordt. De aarde die op het moment het onderkomen is voor meer dan zeven miljard mensen en een onvoorstelbare veelvoud daarvan aan planten en dieren. Populair gezegd is ecologie de wetenschap die zich bezighoudt met alle relaties die er zijn tussen al het levende en al het levenloze op onze planeet in hun natuurlijke omgeving. Dus gewoon natuurlijk tuinieren.
Joop Peters