Waar laat ik mijn afval?

Groenafval stort u op de stortplaats aan de Parkweg.
Let erop dat u het afval ‘zover mogelijk achterin de bak’ deponeert, anders is de bak veel te snel vol! 

Huishoudelijk afval dient u in de grote blauwe rolcontainers deponeren.
Deze worden 2x per week geleegd.

Let op:
GEEN GROFVUIL of CHEMISCH AFVAL in de blauwe containers deponeren.
Irado neemt alleen grofvuil mee waarvoor een afspraak is gemaakt.
Afval dat naast de containers staat wordt ook niet meegenomen. Er zullen geen containers worden bijgeplaatst, de huidige kosten voor ons aantal containers is al zeer hoog.

OPGELET:
Puin
(zoals grind, zand en stenen) dient u zélf weg te brengen naar Irado, Fokkerstraat 550, Schiedam. De aanhangwagens die Irado uitleent mogen niet voor grind zand of steen worden gebruikt. Bij vervoer van grind, zand of steen wordt betaalde borg niet terugbetaald: zie de Irado regelgeving

Het laten ophalen of zelf wegbrengen van grofvuil, hoe werkt dat?   
Er zijn een paar manieren om van uw grofvuil af te komen.

1. U laat Irado het grofvuil volgens afspraak ophalen.
U belt maandag, dinsdag of vrijdag naar Irado via 010 – 262 1000. U vermeldt uw naam en tuinnummer en maakt een afspraak met Irado. Zet uw grofvuil volgens uw afspraak met Irado vóór 08.00 uur bij de containers tegenover de hoofdingang

  • Belt u op vrijdag? Uw grofvuil wordt dan waarschijnlijk de daaropvolgende week op vrijdag door Irado opgehaald. 
  • Belt u op maandag of dinsdag? Uw grofvuil wordt dan waarschijnlijk diezelfde week op vrijdag door Irado opgehaald.

2. U brengt zelf uw grofvuil naar Irado: de 2e zaterdag van de maand.
Iedere 2e zaterdag van de maand kunt u van 08.00 tot 12.00 ‘zonder doorrijvergunning’  met de auto bij uw tuin komen. Wanneer u voor het afvoeren van uw grofvuil een aanhanger nodig heeft, dan kunt u deze aanhanger kosteloos lenen bij Irado.

3. U brengt zelf uw grofvuil naar Irado: op een willekeurige dag.
Dan heeft u een ‘doorrij-vergunning nodig’ om bij uw tuin te komen. Deze doorrij-vergunning reserveert u bij het verenigingsgebouw. Dit kan op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 12.00 en 16.30. U kunt kosteloos een aanhanger reserveren bij Irado. 

Overig afval
De kleinere stromen die gescheiden moeten worden: chemisch afval, papier, glas e.d.: hierover is Thurlede nog steeds in gesprek met Irado.