Waar laat ik mijn afval?

Groenafval stort u op de stortplaats aan de Parkweg.
Deponeer het afval zover mogelijk achterin de bak, anders is de bak veel te snel vol! 

Huishoudelijk afval dient u in de grote blauwe rolcontainers deponeren.
Deze worden 2x per week geleegd.

Géén grofvuil of chemisch afval in de blauwe containers deponeren.
Afval dat NAAST DE CONTAINERS staat wordt NIET MEEGENOMEN.
Irado neemt alleen grofvuil mee waarvoor een afspraak is gemaakt.
Er zullen geen containers worden bijgeplaatst, de kosten voor het huidige aantal containers is al zeer hoog.

Puin (grind, zand en stenen) dient u zélf weg te brengen naar Irado, Fokkerstraat 550, Schiedam. Puin (zoals grind, zand en stenen) en bouw- of sloopafval wordt NIET door Irado opgehaald.
U kunt bij Irado een aanhangwagen lenen, maar deze mag niet gebruikt worden om grind, zand en stenen te vervoeren. Dit betekent dat u voor het afvoeren van grind, zand en stenen zelf een aanhanger moet regelen die niet van Irado komt.
Wanneer u een bij Irado geleende aanhanger wél gebruikt voor het vervoeren van grind, zand of steen, dan krijgt u de betaalde borg NIET terugbetaald.
Zie hiervoor de Irado regelgeving

Vanuit SV Thurlede wordt weleens een container geregeld waarin dergelijk afval mag worden gedeponeerd. Mocht dat zo zijn dan krijgen alle tuinders daar een bericht over.  

HET LATEN OPHALEN OF ZELF WEGBRENGEN VAN GROFVUIL.
HOE WERKT DAT?   

1. U laat IRADO het grofvuil ‘volgens afspraak tussen u en Irado’ ophalen.
U belt voor een afspraak op maandag, dinsdag of vrijdag naar Irado via 010 – 262 1000. U vermeldt uw naam en tuinnummer. 
Op de dag van de afspraak met Irado, zet u uw grofvuil vóór 08.00 bij de containers tegenover de hoofdingang

  • Belt u op vrijdag? Dan wordt uw grofvuil waarschijnlijk de week daarop op vrijdag door Irado opgehaald. 
  • Belt u op maandag of dinsdag? Dan wordt uw grofvuil waarschijnlijk diezelfde week op vrijdag door Irado opgehaald.

2. U brengt uw grofvuil zélf naar Irado: iedere 2e zaterdag van de maand.
Iedere 2e zaterdag van de maand kunt u van 08.00 tot 12.00 ‘zonder doorrijvergunning’  met de auto bij uw tuin komen. Wanneer u voor het afvoeren van uw grofvuil (géén grind, zand of puin) een aanhanger nodig heeft dan kunt u deze aanhanger kosteloos lenen bij Irado.

3. U brengt zélf uw grofvuil naar Irado: op een willekeurige dag.
a) U heeft een ‘doorrijd-vergunning nodig’ om bij uw tuin te komen. Deze reserveert u via het bestuur. b) Daarnaast kunt u kosteloos een aanhanger reserveren bij Irado.
Let op: deze aanhanger mag u niet gebruiken voor het vervoer van grind, zand of steen.

Overig afval
Over afval dat gescheiden moet worden, zoals chemisch afval, papier en glas bijvoorbeeld, is Thurlede nog steeds in gesprek met Irado.