Waterleidingen, -meters & vorst

Algemeen 
Iedere kavel heeft een watermeter die op een diepte van ca. 70 cm is aangebracht in een kunststof bak met deksel. Deze bak bevindt zich in één van de hoeken aan de voorzijde van de tuin.
Zie erop toe dat er géén hemelwater in de put kan stromen waardoor deze volloopt en het aflezen van de watermeter onmogelijk wordt.
Komt u langere tijd niet op uw tuin? Laat iemand regelmatig kijken of uw kranen dicht zijn. We hebben het helaas weleens meegemaakt, dat kranen door onbekenden zijn opengezet waardoor er voor het betreffende lid een aanzienlijke waterrekening is ontstaan. 
Voor de jaarlijkse afrekening moeten ook de meterstanden jaarlijks worden opgenomen. 
 
Bevriezing en schade
In de winter dient u rekening te houden met mogelijke bevriezing, zeker wanneer het ook overdag blijft vriezen. Sluit het water daarom tijdig af.
  • Draai eerst de hoofdkraan in de kunststof bak dicht, zet vervolgens alle kranen in en om uw huisje open. Draai als laatste het kleine tab-kraantje in de put open: daardoor loopt het meeste restwater uit uw leidingen.
  • Vergeet niet om ook uw WC door te trekken, dan is ook de stortbak leeg. Eventueel kunt u wat anti-vries in de pot gooien.
  • Haal overtollig water uit uw put en isoleer eventueel de put.
Reparatie schade

  • Leidingschade moet door iedere tuinder zelf worden gerepareerd: de vereniging heeft géén vaste loodgieter.
  • Uitzondering vormt de vervanging van een kapotte watermeter.
  • De leidingen die liggen vóór de meter (aan de kant van het pad) en de meter zelf, zijn ten laste van de vereniging.
  • De leidingen ná de meter (richting tuinhuis) zijn ten laste van de tuinder. 

Extra bescherming.
U kunt de kraan en leidingen in de put extra beschermen door bijvoorbeeld een piepschuimen plaat in de put te leggen of aan de onderkant van de deksel te plakken.