Uw tuin opzeggen: hoe gaat dat?

Er komt wellicht een moment dat u uw volkstuin gaat opzeggen. Bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid; omdat een volkstuin niet meer in te passen is in uw leven; of omdat u buiten Schiedam of Vlaardingen gaat wonen.
Maar … hoe gaat dat in zijn werk?

  1. U meldt bij de secretaris van Thurlede (secretaris.svthurlede@gmail.com) dat u uw tuin wilt opzeggen. 
  2. Download het opzegformulier, vul het in en onderteken dit, lever deze in bij de winkel of stuur een foto ervan met de mail naar bestuur@svthurlede.nl
  3. Stel een lijst op met prijzen van roerende zaken die u wilt doorverkopen.
  4. Lever daarna in overleg met het bestuur in:
    1. Het opzegformulier.
    2. De prijslijst van de te verkopen zaken. 
    3. Eén sleutel van het huisje, schuur ed. Deze sleutels zijn nodig voor de taxatie en rondleidingen met aspirant kopers.  

Vervolgens beoordeelt de taxatiecommissie of de tuin en het huisje in een verkoopbare staat verkeren. Knap dus eerst uw huisje en tuin mooi op en verwijder alle overbodige zaken. Dat is goed voor de prijs en de snelheid waarmee u het verkoopt.  

Wanneer het huisje of andere opstallen zo slecht zijn dat deze afgebroken moeten worden, dan is het de taak van het vertrekkende lid om dit uit te voeren. Dit is in de Algemene Leden Vergadering op 20 april 2016 zo besloten.

Wanneer de tuin en het huisje in verkoopbare staat zijn, dan worden deze getaxeerd door onze taxatiecommissie. U krijgt een taxatierapport, waarin de staat van tuin en huisje en het getaxeerde bedrag in staan. Uw vraagprijs mag hier max. 20% van afwijken.
Nadat u akkoord bent met de taxatie, ondertekent u het rapport. 

U betaalt € 75,00 administratiekosten bij de verkoop.

Wanneer u het niet eens bent met de taxatie, dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur taxeert niet opnieuw, maar bekijkt of de taxatie volledig en zorgvuldig gedaan is en overlegt zo nodig met de taxatiecommissie.
Bent u het dan nog steeds niet eens met de uitspraak van het bestuur, dan kunt u een her-taxatie aanvragen bij de het AVVN. De kosten voor die bindende geschillentaxatie bedragen € 125,– (inclusief BTW, exclusief reiskosten, prijspeil 2016).
Deze kosten zijn voor uw rekening. (www.AVVN.nl).  De uitslag van de hertaxatie is voor beide partijen bindend.

Vervolgens wordt de tuin aangeboden aan kandidaat-leden. Op het moment dat u overeenstemming hebt bereikt met de koper dan is de tuin verkocht.

Na alle formele handelingen, volgt de financiële afhandeling via onze penningmeester. Op dat moment eindigt ook uw lidmaatschap. De resterende periode van het jaar dat u niet meer de tuin gebruikt, worden met u verrekend met de eerder betaalde jaarfactuur (ca. € 50 per maand).

Houdt er rekening mee dat u, nadat u de tuin heeft opgezegd, verantwoordelijk blijft voor de tuin tot het moment van verkoop (overdracht aan een nieuw lid). Dit betekent dat u tot die tijd alle verenigingskosten moet betalen (de jaarlijkse bijdrage), het onderhoud aan uw tuin en huisje moet verrichten en werkbeurten hebt. Soms staan er veel kandidaat leden op de wachtlijst en is er snel een nieuwe eigenaar, maar het komt ook voor dat er een korte wachtlijst is, of helemaal geen wachtlijst: dan kan het lang(er) duren voordat u definitief kunt vertrekken.