Bestuur en Commissies

BESTUUR  
 • E-mail adres Bestuur Thurlede – bestuur.svthurlede@gmail.com
 • Voorzitter: Henk Steenbergen – tel.: 06-537 16 374 – bestuur.svthurlede@gmail.com  
  taken o.m.: aanvragen bouwvergunningen, bouwtoezicht, conflicten, contact gemeente
 • Secretaris: Jean van de Polder – secretaris.svthurlede@gmail.com
  taken o.m.: verzekeringen, website, coördinatie reglementen
 • Penningmeester: Marco Pietersma – penningmeester.svthurlede@gmail.com
  taken o.m.: begroting, jaarfactuur
 • Algemeen bestuurslid: Annelie Couvée-Kooyker
  taken o.m.: coördinatie werkbeurten en groenbeheer, contact Irado
 • Algemeen bestuurslid: René Romijn
  taken o.m.: coördinatie kantine & tuinwinkel
 • Algemeen bestuurslid: Frans Jansen
 • taken o.m.: aan- en verkoop huisjes

COMMISSIES

 • Natuurontwikkeling en groenonderhoud
  werkbeurten.svthurlede@gmail.com
  Annelie Couvée-Kooyker, Ada de Vette, Frank van der Vooren, Kjell Wever, Mathieu en Nanna Bannink-Pluim
 • Tuinactiviteiten
  tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com
  Corrie van den Berg, A. van den Berg, Marjolein Aarts, Fatimeh Darrodi
 • Ontspanning
  Natascha Dolleman, Andre Grevelink, Fien Giesen, Koolemans-Maas
 • Kantine
  Cor Tettero, Corrie de Bruijne
 • Tuinwinkel 
  Peter de Bruin
 • Onderhoud gebouwen
  René Romein, Jos Weber
 • Schouwen en Bouwen 
  schouwen.svthurlede@gmail.com
  Schouwen: Pauline Blok
  Bouwen   : Henk Steenbergen                                 
 • Taxatie en Verkoop
  verkoop.svthurlede@gmail.com
  Taxatie: Gerard Rieken, E. Doorlag, Frans Jansen, Aad Verkade
  Verkoop: Frans Jansen                                  
 • Redactie
  Ellen Boonstra-de Jong, Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ben van den Broek, Theo Reyman, Jan en Wies van der Waal
 • Geschillen
  Mink Reijnders, Cees Snoeij
 • Kas
  Ina Bannink, Erica van Driessen, Ton de Boer (reserve)