Bestuur en Commissies

BESTUUR  
 • E-mail adres Bestuur Thurlede – bestuur.svthurlede@gmail.com
 • Voorzitter: Henk Steenbergen – tel.: 06-537 16 374 – bestuur.svthurlede@gmail.com  
  taken o.m.: bouwvergunningen, bouwtoezicht, geschillen, contact gemeente
 • Secretaris: Jean van de Polder – secretaris.svthurlede@gmail.com
  taken o.m.: ledenadm., verzekeringen, communicatie, website, coördinatie reglementen
 • Penningmeester: Marco Pietersma – penningmeester.svthurlede@gmail.com
  taken o.m.: begroting, jaarfactuur
 • Algemeen bestuurslid: vacature
  taken o.m.: natuur- en groenbeheer, coördinatie werkbeurten, contact Irado
 • Algemeen bestuurslid: René Romijn
  taken o.m.: coördinatie kantine & tuinwinkel
 • Algemeen bestuurslid: Frans Jansen
 • taken o.m.: aan- en verkoop huisjes en taxatie tuinen

COMMISSIES

 • Natuurontwikkeling en groenonderhoud
  werkbeurten.svthurlede@gmail.com
  Annelie Couvée-Kooyker, Ada de Vette, Kjell Wever, Nanna Bannink-Pluim
 • Tuinactiviteiten
  tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com
  Corrie van den Berg, Marjolein Aarts, Ada de Vette, Fatimeh Darrodi, Anja Mosch
 • Ontspanningsactiviteiten
  Natascha Dolleman, Suzanne den Edel, Etienne van Vessen, Anneke  Steenbergen
 • Kantine
  Cor Tettero, Corrie de Bruijne
 • Tuinwinkel 
  Peter de Bruin
 • Onderhoud gebouwen e.d.
  René Romein, vacature
 • Schouwen en Bouwen 
  schouwen.svthurlede@gmail.com
  Groenschouw: Jochem Noorlander  –  Grijsschouw: Marco Pietersma
  Bouwen   : Henk Steenbergen                                 
 • Taxatie en aan- en verkoop
  verkoopnieuwbouw.svthurlede@gmail.com
  Taxatie: Gerard Rieken, E. Doorlag, Frans Jansen, Aad Verkade
  Aan- en verkoop: Frans Jansen                                  
 • Redactie ‘Groen Thurlede’
  Ellen Boonstra-de Jong, Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ben van den Broek, Theo Reyman, Jan en Wies van der Waal
 • Geschillen
  Cees Snoeij, …
 • Kas
  Ton de Boer, Ina Bannink (reserve)