Werkbeurten

Toelichting op de verplichte werkbeurten, 2-3x per jaar.
Zie tevens de ‘Statuten’ Artikel 10, lid 6 en lid 7 op pagina 3.

WERKBEURTEN
Om het complex te onderhouden, werken alle leden samen tijdens onze werkbeurten. Het meeste werk is het gemeenschappelijk groen onderhouden, maar ook onze verenigingsgebouwen, borden, bankjes en gereedschap vergen onderhoud. Andere werkzaamheden zijn bijv. de winkel en de kantine ‘bemensen’, schoonmaken, redactiewerk voor ons blad, activiteiten organiseren en het uitvoeren van schouwen. Na de zaterdagbeurt kan iedereen aanschuiven voor een gezellige lunch.

Werkbeurten worden uitgevierd door iedereen jonger dan 70 jaar.

De groene werkbeurten worden elke 1e zaterdagochtend van de maand gehouden.

In principe zorgt iemand die voor langere tijd ziek is zelf voor vervanging. Alleen wanneer dat écht niet mogelijk is, gaat het bestuur op zoek naar een oplossing.

Voor iedere gemiste werkbeurt, wordt er aan het eind van het jaar een boete van
€ 67,50 per gemiste werkbeurt gefactureerd. Het afkopen van werkbeurten is niet mogelijk.

Wanneer een lid van Thurlede liever andere taken uitvoert, dan kan het lid zich daar voor aanmelden (daar moet dan natuurlijk wel behoefte aan zijn).

De werkbeurten zijn er ook om gemeenschapszin te bevorderen zodat deelnemers ook andere leden leren kennen. Daarnaast zullen de deelnemers zich meer verantwoordelijk voelen voor het geheel, de lanen en windsingels. Want: die zijn immers van alle leden samen.

Voor leden die absoluut niet op zaterdagochtend kunnen, proberen we een ander tijdstip te vinden.