Werkbeurten-uitleg

Toelichting op de verplichte werkbeurten, 3x per jaar.
Zie tevens de ‘Statuten’ Artikel 10, lid 6 en lid 7 op pagina 3.

WERKBEURTEN
Het vervullen van 2 werkbeurten per jaar die gehouden worden op de 1e zaterdagen van de maand is een verplichting voor iedereen die nog geen 70 jaar oud is.
Deze verplichting wordt bij de aankoop van een huisje door nieuwe leden altijd duidelijk meegedeeld en door het huurcontract voor de tuin te tekenen accepteer je als nieuw toegetreden lid deze regel (zoals alles dat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is bepaald).

In principe zorgt iemand die voor langere tijd ziek is zelf voor vervanging. Alleen wanneer dat écht niet mogelijk is, gaat het Bestuur op zoek naar een oplossing.

Voor iedere gemiste werkbeurt, wordt er aan het eind van het jaar een boete van
€ 67,50 per gemiste werkbeurt gefactureerd. Het afkopen van werkbeurten is NIET MOGELIJK. We willen daarmee voorkomen dat leden die een werkbeurt afkopen niet bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheden en leden die een werkbeurt niet kunnen afkopen de werkbeurt voor anderen zouden moeten doen: want daar zou een afkoopregeling op uitdraaien.

Het gaat erom dat we een vereniging zijn, waar iedereen zijn steentje bijdraagt aan het onderhoud van gemeenschappelijke stukken groen óf andere activiteiten voor de vereniging verricht: zoals het helpen in de tuinwinkel, gereedschap onderhouden, bardiensten draaien, schoonmaakwerk in kantine of winkel, redactiewerk, bingo avonden, kinder- en tuinactiviteiten verzorgt of de natuurontwikkeling bevordert.

Wanneer een lid van Thurlede liever andere taken uitvoert, dan kan het lid zich daar voor aanmelden (daar moet dan natuurlijk wel behoefte aan zijn).

De werkbeurten zijn er ook om gemeenschapszin te bevorderen zodat deelnemers ook andere leden leren kennen. Daarnaast zullen de deelnemers zich meer verantwoordelijk voelen voor het geheel, de lanen en windsingels. Want: die zijn immers van alle leden samen. Na afloop van de werkbeurt is er een gezellige lunch.

Voor leden die absoluut niet op zaterdagochtend kunnen, proberen we een ander tijdstip te vinden.