Wat is ecologie?

Onze volkstuindersvereniging streeft er naar om het ecologisch tuinieren te bevorderen.
Wat is ecologie? Het woord ecologie komt van het Grieks woord OIKOS. Dat betekent zoveel als ‘huis’.
Dat woord huis moet wel wat ruimer geïnterpreteerd worden dan uitsluitend als woning. Het gaat hier meer figuurlijk gesproken over een huis, in die zin, dat er de aarde mee bedoeld wordt. De aarde die op het moment het onderkomen is voor meer dan zeven miljard mensen en een onvoorstelbare veelvoud daarvan aan planten en dieren. Populair gezegd is ecologie de wetenschap die zich bezighoudt met alle relaties die er zijn tussen al het levende en al het levenloze op onze planeet in hun natuurlijke omgeving. Dus gewoon natuurlijk tuinieren.
Joop Peters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *