Bomen kappen

Om een (dikke) boom te kappen is vergunning van de gemeente (B&W) nodig. Vroeger stond de kapvergunning in de APV. Nu is dat geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo). De gemeente kent verder nog de Bomenverordening Schiedam 2011 en de legesverordening. Bij de gemeente Schiedam kan voor het kappen een (omgevings) vergunning gevraagd worden met (digitaal) formulier.
Een Wabo-vergunning (kapvergun­ning) is verplicht als een boom in privaat eigendom een diameter heeft van 30 cm of meer (omtrek 94 cm of meer), gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Voor algemene / collectieve gedeelten op het complex en aangeweze­n monumenta­le bomen gelden andere regels.

Het basistarief van de kapvergunning is € 165,60. (bedrag 2016).
Voor iedere volgende boom komt er een bedrag van € € 33,10 bij.

De vereniging (het bestuur) regelt het kappen van bomen niet, dat moet een tuinder zelf doen.

Het kappen van een vergunningplichtige boom moet van tevoren bij het bestuur gemeld worden