Bomen kappen of snoeien

Bomen op de tuin of op het complex zelf kunnen overlast of gevaar veroorzaken. Tracht dit te voorkomen door bomen op uw tuin niet te ver door te laten groeien, want u bent daarvoor zelf (ook financieel) verantwoordelijk. De kans bestaat immers, dat op termijn een dusdanige schaduwwerking ontstaat op naastliggende tuinen, dat moet worden ingegrepen.

U kunt ongewenste situaties bij het bestuur melden. Eens per jaar worden de verzoeken beoordeeld door de gemeente, Irado en het bestuur. Kan worden gekapt of gesnoeid, gebeurt dat in januari of februari.
Per jaar en per situatie wordt bezien, of dit voor bomen op een tuin kosteloos kan worden uitgevoerd.

Om een (dikke) boom te kappen is vergunning van de gemeente (B&W) nodig. Dat geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo). De gemeente kent verder nog de Bomenverordening Schiedam 2011 en de legesverordening. Bij de gemeente Schiedam kan voor het kappen een (omgevings-) vergunning gevraagd worden met (digitaal) formulier.
Een Wabo-vergunning (kapvergun­ning) is verplicht als een boom in privaat eigendom een diameter heeft van 30 cm of meer (omtrek 94 cm of meer), gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Voor algemene / collectieve gedeelten op het complex en aangeweze­n monumenta­le bomen gelden andere regels.
Het basistarief van de kapvergunning is € 165,60. (bedrag 2016).
Voor iedere volgende boom komt er een bedrag van € € 33,10 bij.

De vereniging (het bestuur) regelt het kappen van bomen niet in alle gevallen: dan moet een tuinder zelf doen.
Het kappen van een vergunningplichtige boom moet van tevoren bij het bestuur gemeld worden