Toegang auto en parkeren

Doorrijden tot op het complex
Wanneer u grote spullen naar uw tuinhuis moet brengen of vanaf uw tuinhuis wilt wegbrengen, dan kunt u via 2 bijzondere regelingen met uw auto de Parkweg oprijden. Daarna rijdt u via het fietspad en de paden op Thurlede tot aan uw tuin.
Let wel op: het alleen is toegestaan om op het complex ‘snel te laden of te lossen” maar het is NIET toegestaan om te parkeren. Parkeer eventueel uw auto even bij het clubhuis.   
Het Thurlede-complex is eigendom van de Gemeente Schiedam. Dat betekent dat de gemeente op het complex kan en zal handhaven. Een auto op het complex zonder doorrijkaart? Dan krijgt de eigenaar een boete. 

Er vinden regelmatig controles plaats: houdt u zich daarom aan de regels, want een boete is al gauw € 145,00 ! 

Tuinders Thurlede:
1) vrij doorrijen, iedere 2e zaterdag van de maand

Tuinders kunnen iedere 2e zaterdag van de maand vanaf 08.00 tot 12.00 uur vrij doorrijden.

Tuinders Thurlede:
2) toegang met de doorrijkaart / ontheffing
Tijdens Corona-maatregelen:
a) Laat een kaart uitschrijven op de tuinwinkel.
b) Vraag uw doorrijkaart via mail 2 dagen van tevoren aan: secretaris.svthurlede@gmail.com. U krijgt de kaart daarna digitaal toegestuurd. Heeft u een mobiele telefoon? Dan hoeft u de kaart niet te printen maar kunt u deze bij een controle vanaf uw telefoon laten zien aan de controleur.
Heeft u géén mobiele telefoon? Dan moet u de doorrijkaart zelf printen. 

<<Tijdens de openingstijden van het verenigingsgebouw kunnen leden tegen een borg van € 15,- een ‘doorrijkaart’ halen. Deze kaart is een ontheffing voor de Parkweg en ons complex. De bedoeling is dat u deze kaart voor een beperkte tijdsduur, bijvoorbeeld 1 à 2 uur, gebruikt.
Vanwege de hoge jaarlijkse kosten beschikt Thurlede over slechts 2 doorrijkaarten. Wij verzoeken u dan ook om de kaart weer op tijd in het verenigingsgebouw terug te brengen. 
Heeft u de kaart ná de sluiting van het verenigingsgebouw nog in uw bezit? Retourneer de kaart dan (in een enveloppe) in de brievenbus.>>

Bedrijven
Wetshandhavers treden in de praktijk niet op tegen beroepsvervoer. Voor reparateurs, leveranciers e.d. gelden formeel dezelfde regels. Maar wanneer deze wordt gecontroleerd mag de doorrijkaart opgehaald worden uit het verenigingsgebouw en dan worden getoond. De kaart hoeft dus niet al bij het oprijden van de Parkweg in de wagen van de leverancier of reparateur te liggen.

Parkeren
Wanneer u Thurlede met de auto wilt bezoeken dan kunt u de auto het beste parkeren op het grote parkeerterrein bij de sportcomplexen via de Parkweg. 

Invalide parkeerplaatsen
Een hondertal meters verder, richting noord, naar de hoofdingang van Thurlede, zijn 4 parkeerplaatsen voor invaliden beschikbaar.