Verzekeringen huisjes en ongevallen

Verzekering: samenvatting polissen

Kijk voor de afhandeling van schade bij: Schade wat nu?

Belangrijk!
1. Wijzigingen en opzegging van uw verzekering doorgeven voor 1 december. De verzekering loopt telkens t/m 31 december en wordt dan stilzwijgend 1 jaar verlengd.

2. Wilt u weten of u voor de juiste zaken en de juiste waarde bent verzekerd; bijv. door ver- of nieuwbouw? Verhoog uw verzekerde waarde, anders krijgt u bij schade anders slechts een gedeeltelijke uitkering i.v.m. onderverzekering.
Neem dan contact op met de secretaris via: secretaris.svthurlede@gmail.com

Gemiddelde te betalen premie: 0,8 % van de verzekerde som. Deze wordt verrekend en betaald met de jaarfactuur van de vereniging.

De verzekering kent 4 onderdelen om te verzekeren
1. Brand-storm-vliegtuigschadeverzekering
2. Inbraakverzekering

3. Glasverzekering tuinhuis en schuur
4. Glasverzekering kas  

Klik hier voor de ‘premietarieven‘ van de diverse te verzekeren onderdelen.
→ Klik hier voor het ‘Polisblad collectieve opstalverzekering’ S.V. Thurlede.

Voornamelijk de basisverzekering (brandstorm en vliegtuigschade) moet goed zijn samengesteld om teleurstelling bij schade te voorkomen. 

1. Brand-storm-vliegtuigschadeverzekering
De basisdekking is de verzekering die uw opstallen en bezit verzekert tegen brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer. Met uw bezit bedoelen wij:
– het huisje, eventueel een schuur en/of een kas
– uw inboedel
-> niet verzekerd: de beschoeiing langs de sloot

Als u bijvoorbeeld brand krijgt, moet alles verzekerd zijn. Het verzekerde bedrag bestaat dan ook uit de optelsom van:
– de herbouwwaarde van het huisje
– de herbouwwaarde van de eventuele schuur
– de nieuwwaarde van de eventuele kas
– de nieuwwaarde van de gehele inboedel en tuininventaris.

Bent u te laag verzekerd? Dan is er sprake van onderverzekering en wordt de schade niet volledig vergoed. Dit geldt als uw bezit volledig verloren gaat, maar ook als u een gedeeltelijke schade heeft. 

Schadevergoeding wordt als volgt berekend: Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van stormschade, zie onder). 

Voor een juiste vaststelling kunt u eventueel bij een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige herbouwprijs is van uw huisje. Let er wel op dat dit dan een “kale” prijs is. U moet dan voor de verzekerde som nog rekening houden met eventueel sanitair, keuken, isolatie, kosten voor plaatsing van het huisje, de inboedel enzovoort. 

Eigen risico 
Bij stormschade geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-. Dit wordt in mindering gebracht op de schade uitkering. 

2. Inbraakverzekering
Inbraak kan worden meeverzekerd. Dit is een dekking voor diefstal uit het huisje en de schuur waarbij sporen van braak moeten zijn toegebracht. Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed. 

  • Hier hoeft u niet het totaalbedrag van uw inboedel te verzekeren.
  • U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren tussen minimaal € 908,- en maximaal € 4.538,-
  • Schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som.

Niet verzekerd zijn:
Rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto- en film-apparatuur.
Let op: van 1 april tot 1 oktober is alle audiovisuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, inclusief alle toebehoren.
Eigen risico: € 75,00

3. Glasverzekering tuinhuis en schuur
Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is gedekt zowel enkel als dubbel glas.
Kosten: 2,5% van de nieuwwaarde met een minimum van € 25,-.
Eigen risico: geen

Niet verzekerd zijn: bewerkte of gebogen ruiten, ruiten in balkon- en terreinafscheidingen, schade tijdens aan-of verbouw en/of zolang het gebouw leegstaat, platglas, glas van kassen als dit niet apart is meeverzekerd volgens het specificatieblad.

4. Glasverzekering kas
Glasschade aan een kas kan worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is dan verzekerd.
Eigen risico: geen

5. Ongevallen
Is collectief afgesloten en van toepassing voor leden en hun gezinsleden bij door de vereniging georganiseerde activiteiten en werkzaamheden: inclusief de benodigde reis hiervoor.
Uitkering: bij overlijden € 25.000,- . Bij blijvende invaliditeit € 50.000,-.
Voor geneeskundige kosten: € 500,-
Eigen risico: geen

Verzekering aanpassen? – Neem contact op met de secretaris.