Profiteurs

We zouden het hebben over de profiteurs in de volkstuin en op ons tuincomplex. Nou, dat zijn er nogal wat. Voor ik ze ga benoemen, wil ik opmerken, dat er ook goede profiteurs zijn. Eerst een totaalrijtje. Hier komen ze.

Ratten, muizen, woelratten, eenden, vogels, egels, mollen, konijnen, wezels, meerkoeten, vissen, vleermuizen, bijen, hommels, wespen en slakken.

U weet er zelf, denk ik, ook nog wel een paar op te noemen. De slechtste profiteurs daar heeft u zelf vast wel eens mee te maken gehad. Laten we daarom de goede profiteurs de revue laten passeren.Wat denkt u van de mezensoorten.Vooral in de broedtijd verorberen ze duizenden insecten. Ook vleermuizen verlossen ons van dat spul. Egels zijn verzot op slakken, tenzij u slakkenkorrels strooit, want van de meeste van die korrels sterven de egels een gewisse dood. egels

Ook mollen, die voor de meeste tuinders en tuinsters geen vrienden zijn, verorberen veel goede maar ook heel veel andere, in onze ogen slecht ongedierte. En laten we vooral de kleinere diertjes niet vergeten, de bijen, hommels en wespen. Die zijn van onschatbare waarde voor de bestuiving van bloemen en vooral vruchtbomen.

Wist u dat onze voedselketen hiervan voor een groot gedeelte afhankelijk is? En de solitaire bijen, die meestal wat kleiner zijn en dus minder opvallen, doen veel en goed werk. U kunt zelf het rijtje aanvullen van nuttige dieren en insecten. Verdiep u eens in het leven van diverse dieren en diertjes. Het zal uw leven verrijken. Het thema voor de volgende keer is: Noot- en besdragende struiken.

Lucebert zei: “Alles van waarde is weerloos”Laat onze tuingedachte zijn:

Alles wat weerloos is, is waardevol.

Joop Peters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *