Schade, wat nu?

Informatie over de collectieve verzekering van Thurlede zie: Verzekering tuinen

ZELF VERZEKERD?

Indien u uw huisje zelfstandig heeft verzekerd, dan moet u een schade zelf via uw maatschappij afhandelen.


VERZEKERD VIA THURLEDE
Heeft u uw opstallen collectief verzekerd via VTV Thurlede? Dan dient u bij schade het volgende te doen: 

GLAS- en STORMSCHADE

 • Geen eigen risico
 • De datum en de oorzaak noteren
 • Foto’s van de schade maken
 • Het Schadeformulier invullen
 • Aangifte bij de politie is niet nodig
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede@gmail.com
  2. OF alle papieren t.a.v. de secretaris sturen – via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw. 

INBRAAK

 • Eigen risico is € 75,00 per geval
 • Aangifte doen bij de politie (dit kan ook online). Elk gestolen item afzonderlijk vermelden met jaar van aankoop en merk.
 • Aankoopbonnen gestolen spullen kopiëren; indien geen bonnen aanwezig: jaar van aankoop en merk vermelden.
 • Foto’s van de schade maken
 • De datum en de mogelijke oorzaak opgeven
 • Het Schadeformulier invullen, ook hier hier gestolen item apart aangeven.
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede.nl@gmail.com
  2. OF via ‘een brief’ bekend maken t.a.v. de secretaris. Via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

EIGEN RISICO’S
Géén eigen risico voor glasschade.
Eigen risico voor inbraak is € 75,00.

Bij stormschade geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-