Schade, wat nu?

Indien u uw huisje zelfstandig heeft verzekerd, dan moet u een schade zelf via uw maatschappij afhandelen.


VERZEKERD VIA THURLEDE
Heeft u uw opstallen collectief verzekerd via VTV Thurlede? Dan dient u bij schade het volgende te doen: 

GLAS- en STORMSCHADE

 • De datum en de oorzaak noteren
 • Foto’s van de schade maken
 • Het Schadeformulier invullen
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede@gmail.com
  2. OF via ‘een brief’ bekend maken t.a.v. de secretaris. Via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw. 

INBRAAK

 • Aangifte doen bij de politie (dit kan ook online)
 • Foto’s van de schade maken
 • De datum en de mogelijke oorzaak noteren
 • Het Schadeformulier invullen
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede.nl@gmail.com
  2. OF via ‘een brief’ bekend maken t.a.v. de secretaris. Via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

EIGEN RISICO
Géén eigen risico voor ‘glasschade’.
Wél een eigen risico voor de ‘inbraak- en kweekkas’ verzekering.