Schade, wat nu?

Informatie over de collectieve verzekering van Thurlede zie: Verzekering tuinen

Alles m.b.t. de aangifte en afhandeling van de collectieve verzekering wordt geregeld door de secretaris:  secretaris.svthurlede@gmail.com secretaris.svthurlede@gmail.com

ZELF VERZEKERD?
Indien u uw huisje zelfstandig heeft verzekerd, dan moet u een schade zelf via uw maatschappij afhandelen.

VERZEKERD VIA THURLEDE
Heeft u uw opstallen collectief verzekerd via VTV Thurlede? Dan dient u bij schade het volgende te doen: 

GLAS- en STORMSCHADE

 • Geen eigen risico.
 • 1. Het Schadeformulier invullen en opsturen naar secretaris.svthurlede@gmail.com of in de brievenbus van het verenigingsgebouw doen.
 • 2. Foto’s van de schade opsturen (niet van het herstelwerk).
 • 3. Facturen (incl. BTW) van aannemers incl. gewerkte uren en rekeningen van aangeschaft materiaal opsturen. Indien u het werk zelf uitvoert: rekeningen van aangeschaft materiaal en aantal gewerkte uren aangeven.
 • Bij vandalisme: (online-) aangifte bij de politie is sterk aanbevolen via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
 • De verzekering neemt evt. voor nadere vragen en verdere afhandeling direct contact met u op.

INBRAAK

 • Eigen risico van € 75,00 per geval.
 • 1. Het Schadeformulier invullen, ook hier elk gestolen item apart aangeven.
 • 2. Foto’s van de schade opsturen (niet van het herstel).
 • 3. Facturen (incl. BTW) van aannemers incl. gewerkte uren en rekeningen van aangeschaft materiaal opsturen. Indien u het werk zelf uitvoert: rekeningen van aangeschaft materiaal en aantal gewerkte uren aangeven.
 • Dit opsturen naar secretaris.svthurlede@gmail.com of in de brievenbus van het verenigingsgebouw doen.
 • (Online-) aangifte doen bij de politie via  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.   Elk gestolen item afzonderlijk vermelden met jaar van aankoop en merk.
 • De verzekering neemt evt. voor nadere vragen en verdere afhandeling direct contact met u op.

STORM

 • Eigen risico van 2% van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-
 • 1. Het Schadeformulier invullen, ook hier elk gestolen item apart aangeven.
 • 2. Foto’s van de schade opsturen (niet van het herstel).
 • 3. Facturen (incl. BTW) van aannemers incl. gewerkte uren en rekeningen van aangeschaft materiaal opsturen. Indien u het werk zelf uitvoert: rekeningen van aangeschaft materiaal en aantal gewerkte uren aangeven.
 • Dit opsturen naar secretaris.svthurlede@gmail.com of in de brievenbus van het verenigingsgebouw doen.
 • De verzekering neemt evt. voor nadere vragen en verdere afhandeling direct contact met u op.