Schade, wat nu?

Informatie over de collectieve verzekering van Thurlede zie: Verzekering tuinen

Alles m.b.t. de aangifte en afhandeling van de collectieve verzekering wordt geregeld door de secretaris:  secretaris.svthurlede@gmail.com secretaris.svthurlede@gmail.com

ZELF VERZEKERD?

Indien u uw huisje zelfstandig heeft verzekerd, dan moet u een schade zelf via uw maatschappij afhandelen.


VERZEKERD VIA THURLEDE
Heeft u uw opstallen collectief verzekerd via VTV Thurlede? Dan dient u bij schade het volgende te doen: 

GLAS- en STORMSCHADE

 • Geen eigen risico
 • De datum en de oorzaak noteren
 • Foto’s van de schade maken
 • Globale maten van de ruit(en) en aangeven indien het dubbel glas betreft
 • Het Schadeformulier invullen
 • (Online-) aangifte bij de politie is sterk aanbevolen via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede@gmail.com
  2. OF alle papieren t.a.v. de secretaris sturen – via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw.
 • De secretaris stuurt alle gegevens naar de verzekering. U krijgt dan later via deze akkoord voor de reparatie.

INBRAAK

 • Eigen risico van € 75,00 per geval
 • (Online-) aangifte doen bij de politie via  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.   . Elk gestolen item afzonderlijk vermelden met jaar van aankoop en merk.
 • Aankoopbonnen gestolen spullen kopiëren; indien geen bonnen aanwezig: omschrijving, jaar van aankoop en merk vermelden.
 • Foto’s van de schade maken
 • De datum en de mogelijke oorzaak opgeven
 • Het Schadeformulier invullen, ook hier hier gestolen item apart aangeven.
 • Alle gegevens binnen 4 weken voorzien van uw naam en tuinnummer:
  1. OF ‘mailen’ naar de secretaris: secretaris.svthurlede.nl@gmail.com
  2. OF via ‘een brief’ bekend maken t.a.v. de secretaris. Via de post of de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

Bij stormschade geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-