Hoe kan ik lid worden?

Om lid te kunnen worden moet u als inwoner ingeschreven staan bij de gemeente Schiedam of Vlaardingen. Door de aanmelding van veel belangstellenden is de wachttijd voor een tuin inmiddels opgelopen tot meer dan 2 jaar. 
Voor goedkope tuinen (< € 3.000) is de wachttijd het langst. Er zijn geen tuinen zonder huisje te koop.

U kunt zich registreren als geintresseerde via deze link:
Registratie als geïnteresseerde in een volkstuin. 

Hiermee wordt u op de wachtlijst voor geïnteresseerde geplaatst, naar mate de lijst met aspirant leden kleiner wordt gaan wij geïnteresseerde uitnodigen voor een intake gesprek. 

Zodra u aspirant lid ben, betaald u € 25 per jaar inschrijfgeld. Bij aankoop worden de inschrijfgelden teruggestort wanneer men langer dan een jaar op lijst staat, op de eerste betaling na.

Huur en eigendom
De tuinen zelf worden aan de leden verhuurd. De huisjes, bouwsels (kas, schuur) en beplanting zijn eigendom van de leden zelf. 

1- Tuinen met huisje
De prijzen van een tuin met een huisje in matige tot goede staat variëren resp. van ca. € 1.200 tot meer dan € 7.000. De maximale prijs is € 15.000. Bij aankoop komt daar bij: € 75 administratiekosten en borg voor de toegangshek-sleutel(s). Om de privacy van de verkopers te beschermen, worden vooraf geen tuinnummers bekend gemaakt van huisjes die te koop staan. Uitzondering vormen tuinen zonder huisje.

2- Tuin zonder of met een te slopen huisje
Deze komen in zeer beperkte mate beschikbaar. Lege tuinen kosten € 650. U kunt een slecht huisje afbreken en er een nieuw huis op plaatsen. Indien alles wordt uitbesteed kost dit, incl. afbouw met toilet en keukenblokje, minimaal € 4.000. 

3- Aanmelding
Wilt u zich aanmelden als kandidaat-lid voor een tuin? zie Registratie als geïnteresseerde in een volkstuin. 

4- Gesprek met het bestuur 
Tijdens deze kennismaking horen wij graag uw plannen met betrekking tot de toekomstige tuin. Wij willen graag, dat tuinders een mooie tuin aanleggen; of dit een sier-, moes- of natuurtuin of een mix van deze maakt niet uit. Om misverstanden te voorkomen: het complex is geen recreatiepark waar uitsluitend gerecreëerd wordt. Een mooie tuin, tuinieren, rust, natuur en gemeenschapszin staan centraal.

Wij leggen wij u uit wat het inhoudt om lid te zijn van onze vereniging. Wij willen dan graag van u weten wat uw wensen en mogelijkheden zijn m.b.t. ligging, het soort huisje en uw beschikbaar budget.
Enige tijd na het gesprek zult u via mail bericht ontvangen of u wel of niet als kandidaat-lid wordt toegelaten.

5- Akkoord bestuur
Na het akkoord van het Bestuur dient u € 25,- inschrijfgeld over te maken. Nadat Thurlede uw inschrijfgeld heeft ontvangen, is uw kandidaat-lidmaatschap definitief en wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de verkoopbemiddeling zal voor u nagaan welke tuinen aan uw wensen zouden kunnen voldoen. Daarna wordt er een afspraak voor bezichtiging van deze tuinen gemaakt. Het is niet toegestaan om op eigen houtje tuinen te gaan bezichtigen. 

7- Voorzieningen op de tuin
Iedere tuin beschikt over een funderingsplaat van 4 x 4 of 4 x 6 meter en aansluiting op de waterleiding en riolering. Voor het gas (koken, warm water) kan gebruik gemaakt worden van gasflessen; deze zijn in onze tuinwinkel te koop. Voor stroomvoorziening kan er individueel gebruik gemaakt worden van zonnepanelen, accu’s en/of een aggregaat.

8- Jaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten bestaan uit ‘vaste kostenplus de ‘variabele kosten‘: totaal gemiddeld € 600,-. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u de factuur (jaarrekening). Deze factuur moet vóór 1 april in één keer voldaan worden.

Jaarlijkse vaste kosten (dit is exclusief verzekering)
Deze bedragen voor 2021 totaal € 527,00: € 205 grond huur; € 25,40 lidmaatschap AVVN; € 25 contributie; € 100 rioolbelasting; € 93,60 vuilafvoer; € 15 dijk- en polderlasten; € 35,50 Delfland en € 26,50 onderhoud waterleidingnet.

Jaarlijkse variabele kosten (voor verzekering en watergebruik)
Dit zijn de verzekeringspremie voor de opstallen en het eigen watergebruik. Voor de verzekering van het huisje bestaat er een collectieve verzekering. Zélf een verzekering afsluiten kan ook. Het premiebedrag hangt af van de verzekerde waarde van het huisje (met inboedel) en andere bouwsels. Kijk voor meer info bij: ‘Voor leden / Verzekering huisjes e.d.’.
De kosten voor gebruik van het water zijn afhankelijk van het individuele verbruik.