Hoe kan ik lid worden?

Om lid te kunnen worden moet u als inwoner ingeschreven staan bij de gemeente Schiedam of Vlaardingen.
De kennismakingsgesprekken met belangstellenden voor een tuin zijn voorlopig opgeschort.
De wachttijd voor een tuin is nu ongeveer 2 jaar. Alleen indien u op de wachtlijst voor een gesprek op termijn wilt worden geplaatst, kunt zich aanmelden via secretaris.svthurlede@gmail.com.
Zie ook punt 2.

Het huren van een tuin
De tuinen zelf worden aan de leden verhuurd. De huisjes, bouwsels (kas of schuur) en beplanting zijn eigendom van de leden zelf. 

1- Tuinen met huisje
De prijzen van een tuin met een huisje in matige tot goede staat variëren in de regel van ca. € 1.200,- tot meer dan € 7.000,-. Om de privacy van de verkopers te beschermen, worden vooraf geen tuinnummers bekend gemaakt van huisjes die te koop staan. 

2- Tuin zonder huisje
Deze komen in beperkte mate beschikbaar. Deze kosten € 650,-.

3- Aanmelding (opgeschort)
Wilt u zich aanmelden voor een tuin? Stuur dan een e-mail bericht naar het secretariaat van Thurlede via de secretaris.svthurlede@gmail.com

4- Maandelijks spreekuur bestuur (opgeschort)
Is voorlopig opgeschort i.v.m. de lange wachtlijst.

5- Gesprek met het bestuur (opgeschort)
Tijdens deze kennismaking leggen wij u uit wat het inhoudt om lid te zijn van onze vereniging. Wij willen dan graag van u weten wat uw wensen en mogelijkheden zijn m.b.t. ligging, het soort huisje en uw beschikbaar budget.
Enige tijd na het gesprek zult u via mail bericht ontvangen of u wel of niet als kandidaat-lid wordt toegelaten.

6- Akkoord bestuur
Na het akkoord van het Bestuur dient u € 25,- inschrijfgeld over te maken. Nadat Thurlede uw inschrijfgeld heeft ontvangen, is uw kandidaat-lidmaatschap definitief en wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de verkoopbemiddeling zal voor u nagaan welke tuinen aan uw wensen zouden kunnen voldoen. Daarna wordt er een afspraak voor bezichtiging van deze tuinen gemaakt. In verband met de privacy van verkopers worden vooraf géén tuinnummers bekend gemaakt die te koop staan, met uitzondering van de lege tuinen zonder huisje. Het is niet toegestaan om op eigen houtje tuinen te gaan bezichtigen. 

7- Voorzieningen op de tuin
Iedere tuin beschikt over een funderingsplaat van 4 x 4 -of- 4 x 6 meter. Op iedere tuin is er een aansluiting op de waterleiding en riolering. Voor het gas (koken, warm water) kan gebruik gemaakt worden van gasflessen; deze zijn in onze tuinwinkel te koop. Voor stroomvoorziening kan er individueel gebruik gemaakt worden van zonnepanelen, accu’s of een aggregaat.

8- Jaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten bestaan uit de ‘vaste kosten’ plus de ‘variabele kosten’ en bedragen totaal gemiddeld ruwweg € 650,-. Begin van het nieuwe jaar ontvangt u de factuur (jaarrekening) die u voor 1 april in een keer moet betalen.

Vaste kosten
Deze bedragen voor 2021 totaal € 527,00: € 205 grond huur; € 25,40 lidmaatschap AVVN; € 25 contributie; € 100 rioolbelasting; € 93,60 vuilafvoer; € 15 dijk- en polderlasten; € 35,50 Delfland en € 26,50 onderhoud waterleidingnet.

Variabele kosten
Voor de verzekering van het huisje bestaat er een collectieve verzekering, tenzij zelf een verzekering wordt afgesloten. Het premiebedrag hangt af van de verzekerde waarde van het huisje met inboedel en andere bouwsels. Zie hiervoor bij ‘Voor leden / Verzekering tuinen’.
De kosten voor het water zijn afhankelijk van het individuele verbruik.