Natuurlijk tuinieren

Wat is Natuurlijk tuinieren?

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

 

Nationaal Keurmerk met drie stippen

2015_08_18_logo_keurmerkOnze vereniging heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk tuinieren met drie stippen. Dit keurmerk kan behaald worden met een, twee, drie of vier stippen. Bepalend voor het aantal stippen is vooral het beheer en de inrichting van de algemene delen van het complex. Maar ook de manier waarop voorlichting en cursussen worden georganiseerd, de producten die in de tuinwinkel worden aangeboden en nog enkele andere aspecten worden beoordeeld. Aan de hand van een zeer gedetailleerde scorelijst worden plus of minpunten door de keurmeester toegekend of afgetrokken. De totaalscore levert een indeling op in een van de vier genoemde categorieën.
Het keuringsrapport 2016 van Thurlede vindt u onder de kop ‘voor leden’.

Vele jaren geleden had Thurlede het keurmerk met drie stippen. Maar omdat geen herkeuring werd aangevraagd verviel het keurmerk. Dat is ook al weer lang geleden. In 2012 werd weer een keuring voor het keurmerk aangevraagd. Omdat natuurlijk tuinieren in de jaren daarvoor niet veel aandacht had gekregen leverde de keuring ‘met de hakken over de sloot’ twee stippen op. De benadering van het groenonderhoud kon kort samengevat worden als ‘schoffelen en knippen’. Alle grond rondom struiken werd zwart geschoffeld en overhangende takken werden weggeknipt. Cursussen of voorlichting over groenonderhoud werden niet meer gegeven.

In 2014 werd een voorzichtige start gemaakt met voorlichting over natuurlijk tuinieren en enkele workshops over snoeien. In 2015 werd er een schepje bovenop gedaan met nieuwe workshops, onder andere over bodembeheer en –verbetering, stekken, vermeerderen en er kwamen lezingen. Een stukje algemeen groen werd als proef op een natuurlijke manier beheerd door enkele leden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de grond niet meer zwart geschoffeld wordt, maar bodembedekkers en andere planten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Een nogal eens gehoorde kritische opmerking is dat er niets meer aan onderhoud gedaan wordt; leve de brandnetels! Maar niets is minder waar. Ongewenste kruiden worden verwijderd. Anders gezegd, in plaats van schoffels wordt met handschoenen gewerkt.
Op zaterdag 23 juli 2016 vond de verplichte herkeuring plaats. Een keurmeester namens AVVN en het keurmerk natuurlijk tuinieren bezocht ons complex. Hij liet zich informeren door Joop Peters, onze actieve ecologische tuinder van het eerste uur en voorzitter Wil Boonstra. De keurmeester toonde zich enthousiast over de vooruitgang die sinds de vorige keuring is geboekt, maar was ook kritisch op enkele andere punten en noemde ook een aantal mogelijke verbeterpunten. De uitslag werd op 3 september 2016 bekend gemaakt: We hebben het keurmerk met ruim 3 stippen. Wethouder P. van Aaken onthulde tijdens een feestelijke bijeenkomst het nieuwe certificaat. Daarna lichtte Ans Hobbelink namens het bestuur van AVVN  de beoordeling toe. Zij prees de inspanningen van Thurlede en benadrukte dat de stap van twee naar drie stippen erg veel inspanning vergt. Voorzitter Wil Boonstra bedankte alle leden; samen werkten we hard aan het behalen van deze drie stippen. Hij noemde daarbij in het bijzonder ook de geweldig goede samenwerking met Irado: Henk Benard bij het indelen en coördineren van de groenwerkzaamheden en Ruud van Buytenen die veel workshops verzorgde.

Geen GIF !!!
Bij natuurlijk tuinieren is het gebruik van ‘gif’ streng verboden. Een van de middelen die veel gebruikt werd (en nog wordt) als onkruidbestrijder is glyfosaat, beter bekend onder de merknaam RoudUp. Deze middelen zijn op ons volkstuincomplex streng verboden.
Wilt u meer lezen over glyfosaat, kijk dan op:
www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/GLYFOSFAAT%20VAN20%NATUURVERRIJKING.pdf