Tuinieren! natuurlijk

Wat is Natuurlijk tuinieren?

De vereniging heeft ten doel: “het bevorderen van het tuinieren als amateur”.
Als lid houd je daarom van tuinieren, heb je graag aarde onder je nagels en modder op de knieën!
Na het ploeteren in de klei, eindeloos onkruiden trekken en planten opbinden, fris je jezelf op en geniet je van het resultaat: groenten van eigen teelt op je bord en bloemen in de border van jouw kleine paradijsje. Je slaapt in alle rust en koelte ver van de stadsdrukte en het warme beton van de stadswoningen.
De volgende morgen pak je het tuinieren weer met evenveel plezier op, want het blijft terugkomen, dat werken in de tuin. Planten moeten opgekweekt, gestekt en gesnoeid worden, groeiplaatsen gewied en het gras gemaaid. Je blijft aan de gang, maar dat maakt het niet minder leuk, je houdt van het buiten zijn en de tuin is juist iets waar je je voor wilt inzetten.
Hoe je een tuin ook inricht: je zult er altijd in moeten werken. Grote terrassen van vlonders of plakken betontegels, de grond afdekken met zeil of worteldoek met houtsnippers mag niet. Als je alleen een tuin wilt hebben om in te kunnen zitten, dan ben je geen tuinier.

Het is dus een kwestie van je tuin bijhouden, naast het genieten. En, omdat we samen een vereniging zijn op een complex dat onderhouden moet worden is het ook een kwestie van je aan de regels houden om de orde en netheid te bewaren.

In het kort als volgt:

 • Het gras moet regelmatig worden gemaaid en mag niet hoger groeien dan 15 cm.
 • Uitgezonderd is ruig gras, waarin kruiden en bloemen groeien. Dit moet wel minimaal 1x of 2x per jaar gemaaid worden.
 • De haag tussen uw tuin en die van uw buren mag niet hoger zijn dan 1.80 m.
 • De haag grenzend aan de laan moet u 2x/jaar snoeien op 1.50 m, zodat die niet hoger wordt dan 1.80 m. En moet een strook tot het asfalt of het gras vrijlaten van minstens 20 cm.
 • Takken van bomen of struiken mogen niet over de laan hangen.
 • De strook onder de heg aan de zijde van de laan tot aan het asfalt of het gras langs de laan bijhouden.
 • Slootkant vrijhouden van boompjes, bramen en andere woekeraars, en ook de waterloop vrij houden van plantengroei.
 • Uitzaaien of uitstoelen van invasieve of sterk woekerende soorten, moet u voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, de wilde aardbei, of siergras (hangende zegge – Carex pendula).\
 • Opschot van snel groeiende bomen in hagen (bramen, essen en esdoorns). Trek die daarom in een vroeg stadium uit. NB: aanwezigheid van Japanse duizendknoop in uw tuin dient u direct te melden bij het bestuur.
 • Chemische bestrijding van onkruid of plaagdieren is niet toegestaan.

Bomen en struiken

 • Uw bomen of struiken mogen uw buren niet hinderen, bijvoorbeeld door schaduwwerking, schurende takken op het dak of dergelijke.
 • Als een boom op 1,20 m hoogte van de stam een grotere omtrek heeft dan 25 cm is die kapvergunning-plichtig. Meestal gaat zo’n boom ook veel schaduw werpen.
 • Een hoge boom kappen kost gauw € 500,-. Bedenk daarom op tijd hoe lang je de bomen op uw tuin wilt laten doorgroeien.

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

Nationaal Keurmerk met drie stippen

2015_08_18_logo_keurmerkOnze vereniging heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk tuinieren met drie stippen. Dit keurmerk kan behaald worden met een, twee, drie of vier stippen. Bepalend voor het aantal stippen is vooral het beheer en de inrichting van de algemene delen van het complex. Maar ook de manier waarop voorlichting en cursussen worden georganiseerd, de producten die in de tuinwinkel worden aangeboden en nog enkele andere aspecten worden beoordeeld. Aan de hand van een zeer gedetailleerde scorelijst worden plus of minpunten door de keurmeester toegekend of afgetrokken. De totaalscore levert een indeling op in een van de vier genoemde categorieën.
Het keuringsrapport 2016 van Thurlede vindt u onder de kop ‘voor leden’.

Vele jaren geleden had Thurlede het keurmerk met drie stippen. Maar omdat geen herkeuring werd aangevraagd verviel het keurmerk. Dat is ook al weer lang geleden. In 2012 werd weer een keuring voor het keurmerk aangevraagd. Omdat natuurlijk tuinieren in de jaren daarvoor niet veel aandacht had gekregen leverde de keuring ‘met de hakken over de sloot’ twee stippen op. De benadering van het groenonderhoud kon kort samengevat worden als ‘schoffelen en knippen’. Alle grond rondom struiken werd zwart geschoffeld en overhangende takken werden weggeknipt. Cursussen of voorlichting over groenonderhoud werden niet meer gegeven.

In 2014 werd een voorzichtige start gemaakt met voorlichting over natuurlijk tuinieren en enkele workshops over snoeien. In 2015 werd er een schepje bovenop gedaan met nieuwe workshops, onder andere over bodembeheer en –verbetering, stekken, vermeerderen en er kwamen lezingen. Een stukje algemeen groen werd als proef op een natuurlijke manier beheerd door enkele leden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de grond niet meer zwart geschoffeld wordt, maar bodembedekkers en andere planten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Een nogal eens gehoorde kritische opmerking is dat er niets meer aan onderhoud gedaan wordt; leve de brandnetels! Maar niets is minder waar. Ongewenste kruiden worden verwijderd. Anders gezegd, in plaats van schoffels wordt met handschoenen gewerkt.
Op zaterdag 23 juli 2016 vond de verplichte herkeuring plaats. Een keurmeester namens AVVN en het keurmerk natuurlijk tuinieren bezocht ons complex. Hij liet zich informeren door Joop Peters, onze actieve ecologische tuinder van het eerste uur en voorzitter Wil Boonstra. De keurmeester toonde zich enthousiast over de vooruitgang die sinds de vorige keuring is geboekt, maar was ook kritisch op enkele andere punten en noemde ook een aantal mogelijke verbeterpunten. De uitslag werd op 3 september 2016 bekend gemaakt: We hebben het keurmerk met ruim 3 stippen. Wethouder P. van Aaken onthulde tijdens een feestelijke bijeenkomst het nieuwe certificaat. Daarna lichtte Ans Hobbelink namens het bestuur van AVVN  de beoordeling toe. Zij prees de inspanningen van Thurlede en benadrukte dat de stap van twee naar drie stippen erg veel inspanning vergt. Voorzitter Wil Boonstra bedankte alle leden; samen werkten we hard aan het behalen van deze drie stippen. Hij noemde daarbij in het bijzonder ook de geweldig goede samenwerking met Irado: Henk Benard bij het indelen en coördineren van de groenwerkzaamheden en Ruud van Buytenen die veel workshops verzorgde.

Geen GIF !!!
Bij natuurlijk tuinieren is het gebruik van ‘gif’ streng verboden. Een van de middelen die veel gebruikt werd (en nog wordt) als onkruidbestrijder is glyfosaat, beter bekend onder de merknaam RoudUp. Deze middelen zijn op ons volkstuincomplex streng verboden.
Wilt u meer lezen over glyfosaat, kijk dan op:
https://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/DonHuber%20over%20glyfosaat-verslag.pdf