Schouwen van uw tuin

Elk voor- en najaar worden alle tuinen geschouwd door de leden van Commissie ‘Schouwen en Bouwen’. Hierbij wordt gelet op de algemene staat van onderhoud van de tuin incl. bomen, struiken en heggen.
Indien er aanmerkingen zijn, zal persoonlijk contact met het lid worden opgenomen om het een en ander te bespreken en zo tot een aanvaardbare staat van de tuin te komen. 
Men wordt vervolgens binnen een bepaalde periode (in de regel 2-4 weken) in de gelegenheid gesteld de situatie in orde te brengen.
Is dit binnen de gestelde termijn nog niet gebeurd, dan wordt de tuinder schriftelijk gemaand. Bij het ontbreken van verdere actie kan het bestuur een partij  inhuren om de situatie te herstellen. De kosten zijn dan voor de tuinder.