Verslag “vroege vogelwandeling”

Vroege vogelwandeling bij Thurlede

Op 17 april (zondagmorgen) was er een excursie “vroege vogels” onder leiding van Ben van den Broek. De opkomst was heel goed. Zestien personen waaronder 3 personen van buiten onze vereniging waren zo gemotiveerd om te komen ondanks het zeer vroege uur. Een voordeel van vroeg vertrekken (het was nog donker) was natuurlijk het feit dat je je goed kan concentreren op de vogelzang en iets later de zonsopkomst meemaakt. Het weer was verrassend goed en zeer geschikt voor de wandeling. benHierbij is niet alleen Thurlede maar ook het Prinses Beatrixpark bezocht. Het is heerlijk om de vroege ochtendlucht op te snuiven, te wandelen en daarbij de prachtige vogelzang te beluisteren. Dat ook de regenboog zich nog liet zien maakte de wandeling extra mooi.

Het aantal waarnemingen die ook zijn ingevoerd op waarneming.nl bedroeg 30 vogelsoorten.

Hieronder een overzicht:

datum tijd aantal soort gebied status
2016-04-17 08:14 1 Heggenmus Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 08:04 1 Kievit Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 08:04 1 Witgat Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 07:50 1 Knobbelzwaan Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 07:40 1 Groenling Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 07:12 1 Havik Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 07:05 1 Ooievaar Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:58 1 Ekster Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:52 1 Waterhoen Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:51 1 Grote Canadese Gans Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:50 1 Aalscholver Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:50 1 Halsbandparkiet Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:48 1 Kauw Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:47 1 Grote Bonte Specht Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:44 1 Tjiftjaf Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:40 1 Nijlgans Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:40 1 Groene Specht Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:39 1 Fuut Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:36 1 Zwarte Kraai Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:36 1 Meerkoet Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:36 1 Zilvermeeuw Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:31 1 Roodborst Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:29 1 Gaai Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:25 1 Waterhoen Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:23 1 Wilde Eend Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:22 1 Houtduif Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:20 1 Blauwe Reiger Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:18 1 Winterkoning Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:18 1 Koolmees Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl) OK
2016-04-17 06:18 1 Merel Schiedam – Prinses Beatrixpark (nl)

 

In totaal zijn er 30 soorten  gehoord/gezien. Opmerkelijk is het feit dat een aantal gewone soorten niet zijn gezien of gehoord. Zoals b.v. Pimpelmees, Spreeuw, Fitis en Putter en zo ben ik er misschien nog wel een paar vergeten die normaal gesproken ook op ons complex te zien zijn. Het is in ieder geval een prachtige score.

De meest opmerkelijke waarnemingen naar mijn idee waren het paartje Ooievaars en de Witgat. Vooral de laatste is een vrij zeldzame doortrekker die nog naar zijn broedgebied in het hoge noorden moet vertrekken.ooievaar

Wellicht is het voor herhaling vatbaar en zou de volgende tocht een fietsronde in de omgeving kunnen zijn of toch weer een wandeling. Ik hou me hiervoor beschikbaar.

Tot slot wil ik iedereen die de excursie heeft meegemaakt bedanken voor de getoonde belangstelling. In het bijzonder wil ik  Corrie van den Berg en haar man nog hartelijk bedanken voor de prima organisatie en het heerlijke ontbijt. Dat was echt een mooie afsluiting.

Ben van den Broek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *