In je tuinhuisje de Grote bonte specht spotten

Vogels op Thurlede I Ben van den Broek 

De Grote bonte specht heeft een zwart-wit verenkleed en een opvallende witte schoudervlek. Zijn anaalstreek is rood en de flanken zijn zwart. Zijn bovenkop is zwart, hierbij heeft het mannetje een rode nek vlek en het vrouwtje niet. 1e jaars Grote bonte spechten hebben een rood petje (zie bijgevoegde foto). De Grote bonte specht komt overal in Nederland voor waar bos of park te vinden is. Hij broedt in bossen, parken en tuinen. Het is vooral een standvogel maar maakt in de winter soms invasie-achtige trekbewegingen van Noord-Europa naar West- en Midden-Europa. Grote bonte spechten zijn normaal gesproken het hele jaar in hun broedgebied aanwezig. Ook Volkstuinvereniging Thurlede heeft een kleine Grote bonte spechten populatie.In het vroege voorjaar is het geroffel niet van de lucht. Regelmatig zoeken ze hiervoor een dode tak op die een optimaal geluidseffect geeft. Het signaal dat hij hiermee afgeeft is natuurlijk gericht op concurrerende mannetjes en aantrekkelijk voor de vrouwtjes. Een Grote bonte specht in je volkstuin zien is best wel bijzonder. Ze zijn normaal gesproken zeer schuw en alleen als je je verstopt in het tuinhuisje komen ze misschien. Zeker als je voedsel aanbiedt in de vorm van bv een vetbol. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen op de regel. Zo lukte het me heel makkelijk de Grote bonte specht op de foto zonder camouflage zittend voor mijn tuinhuisje te fotograferen! Grote bonte spechten zullen niet snel in een volkstuin tot broeden komen, maar bij wie een grote bosrijke tuin heeft kan het natuurlijk wel voorkomen. Hij hakt ieder jaar een nieuw broedhol. Voor het uithakken van het hol wordt zacht hout en vaak een rotte plek uitgezocht. In de omgeving moeten wel voldoende oude bomen voorkomen waarin ze hun basisvoedsel in de vorm van insecten kunnen vinden. Normaal gesproken zijn het echte insecteneters die het niet kunnen laten zo af en toe ook een jong vogeltje te verschalken! Ze deinzen er zelfs niet voor terug hiervoor een nestkast open te hakken! Zelf heb ik gezien dat mijn insectenhotel werd geplunderd! Het zij ze vergeven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *