Natuurlijk Tuinieren: Kleine zoogdieren

Als uw tuin bereikbaar is voor kleine zoogdieren en voldoende voedsel en beschutting biedt, zullen zij vanzelf opduiken. Een dichte begroeiing met kruidachtige planten, struiken en stapels takken of boomstronken kunnen dienen als woonoord en schuilplaats.

De vleermuis jaagt  in de avond en nacht en vangt zijn prooi vliegend.  Hij eet insecten, die op die tijd actief zijn. Er schijnen op ons tuincomplex drie soorten voor te komen.. Zij hebben vooral de Poldervaart en de vijvers in het Beatrixpark als jachtgebied. In de winter zit er een kolonie van plm 300 vleermuizen op een landgoed in Overschie en houden daar hun winterslaap.

De egel eet onder andere slakken, rupsen en muizen. Het diertje komt meestal pas in het donker te voorschijn. Egels voelen zich thuis in het sprokkelhout of dicht kreupelhout. Ze houden hun winterslaap van november tot maart in hopen dorre bladeren. Laat daarom wat geschikt materiaal liggen op beschutte plekken in de tuin.

Mollen zijn nuttig. Ze ruimen veel schadelijke bodeminsecten op. Wormen, ritnaalden, engerlingen en emelten dienen hen tot voedsel. Dagelijks eet de mol 50 tot 100 gram insecten. Zijn graafwerk is schadelijk voor jonge planten en het gazon. Daarmee maakt hij geen vrienden onder onze tuinders.

Muizen zijn alleseters. In uw tuin zijn onder meer huismuizen,bosmuizen, veldmuizen en spitsmuizen te vinden.

De spitsmuis is te herkennen aan haar langgerekte spitse snuit. Ze eet elke dag haar eigen lichaamsgewicht aan insecten, larven en slakken.

Spitsmuizen eten geen planten en beschadigen niets door knagen. Ze zijn aan te trekken door takken en bladeren te laten liggen en door de aanwezigheid van hagen met kreupelhout.

Tot slot; landelijk neemt het aantal ratten schrikbarend toe. Ook op ons complex is dat waarneembaar.

Houdt u hier rekening mee als u onze gevleugelde vrienden bijvoert.Voer pas als het echt winter is, of als het sneeuwt. Probeer te vermijden, dat er voedsel op de bodem valt.

Het thema voor de volgende keer is milieuvriendelijke materialen in en op uw tuin en ons complex

Joop Peters

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *