Tuinactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat de tuinders van Thurlede in de gelegenheid worden gesteld om zoveel mogelijk kennis op te doen over het tuinieren en ook om praktische vaardigheden te ontwikkelen die het tuinieren nog leuker maken. Daarom worden er tijdens het tuinseizoen cursussen en activiteiten georganiseerd.

Wij doen dit samen met enthousiaste tuinders van Thurlede, die hun kennis graag willen delen. We werken ook samen met organisaties als Groei&Bloei en voorlichtings-centrum De Groene Raat.

Snoeien 2-2016 1

Sommige activiteiten zijn bedoeld voor de tuinders van Thurlede.
Er zijn ook activiteiten, waaraan behalve de leden van Thurlede ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. Soms wordt er een geldelijke bijdrage gevraagd voor de activiteit. Indien dit het geval is, dan wordt dit vermeld.

Meldt u wel zo snel mogelijk aan voor een activiteit! U kunt hiervoor een mail sturen naar tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com. U kunt ook een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van ons verenigingsgebouw doen, of u meldt u aan bij de Tuinwinkel want daar ligt een inschrijflijst.

Veel plezier met de tuinactiviteiten!

Namens de Werkgroep “Tuinactiviteiten Thurlede