Lezing ‘meer vogels in de tuin’ op 22 april

Op zondag 22 april (van 14.00 tot 17.00 uur) komt Pieter Aaldring – tuinvogelconsulent van Vogelbescherming Nederland – naar Thurlede om een presentatie te geven over ‘meer vogels in de tuin’.

Het wordt een interactieve lezing. Pieter geeft eerst een presentatie in de kantine. Daarna gaan we een aantal tuinen bezoeken om te zien hoe je die vogelvriendelijker zou kunnen maken. Er zitten vast tips tussen die u kunt toepassen op uw eigen tuin. Vindt u het leuk als we uw tuin bezoeken om als praktijkvoorbeeld te dienen, dan kunt u zich daarvoor tot 8 april 2018 opgeven.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: communicatie@volkstuinenthurlede.nl. of een briefje achter te laten met uw naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van het verenigingsgebouw.