Een geslaagd middagje wilgentenen vlechten

Dertien deelnemers gingen op Valentijnsdag in het verenigingsgebouw van Thurlede aan de slag met het maken van plantensteunen van wilgentenen. De middag had een rumoerig begin, met koffie, thee, cake, gelach en gezellig geklets. Iedereen luisterde aandachtig naar de instructie van docent Ineke Visser. Vervolgens ging iedereen aan de slag.

steeds stiller werd. De lat werd door de deelnemers hoog gelegd. Meerdere deelnemers hadden aangegeven op deze middag twee plantensteunen te willen maken. Maar dat bleek een torenhoge ambitie. Het maken van de plantensteunen bleek een behoorlijk intensieve en tijdrovende klus. Maar het resultaat mocht er zijn.

IMG-20160214-WA0006

De meeste deelnemers hadden aan het eind van de middag een wigwam van wilgentenen in elkaar gevlochten. En een enkele deelnemer vond zelfs nog de tijd en de handigheid om een tweede in elkaar te vlechten. Het was een succesvolle en heel plezierige middag, waar de deelnemers veel van hebben geleerd. Mocht u na het lezen van het verslag en het bekijken van de foto’s ook geïnteresseerd zijn, stuur dan een e-mailtje naar info@volkstuinenthurlede.nl

Bij voldoende deelname kunnen wij verderop in het jaar de cursus herhalen.

De fruittuin

Op zaterdag 6 februari 2016 stond de inrichting van de fruittuin gepland. Irado bestelde de fruitbomen en -struiken en kreeg deze begin van de week los aangeleverd (niet in een pot). Omdat deze bomen en struiken niet dagenlang boven de grond konden blijven staan (en omdat er voor zaterdag erg veel regen voorspeld werd) plantte Irado de afgelopen week de bomen en struiken al. De ongeveer vijftien leden die zich aangemeld hadden om te helpen bij de inrichting van de fruittuin werden tevoren geinformeerd dat de aanplant niet doorging, maar dat ze welkom waren voor koffie en een kijkje op de fruittuin.

Ruim tien leden waren rond tien uur in de kantine. Er werd geanimeerd gesproken over doel en onderhoud van de fruittuin, waarna de tuin bekeken werd. Allen reageerden heel enthousiast.  Op de fruittuin gaf Joop Peters, tuinder van het eerste uur en deskundig ecologisch tuinder, uitleg over de natuurlijke waarde van deze tuin. Omdat er buiten de poort nog een flinke berg houtsnippers lag, gingen enkele leden daarna spontaan met schep en kruiwagen aan het werk om de paden en het plateau op de tuin te voorzien van een dikke laag houtsnippers.

Er is hier een sterk verwaarloosde tuin omgetoverd in een prachtige fruittuin.
Gebruiksregels voor (het plukken van fruit op) de tuin volgen nog.